Jump to content

Privacy Policy

Serwis marihuanaforum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Ochrona danych ma priorytetowe znaczenie dla marihuanaforum.pl.  Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w marihuanaforum.pl. Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych chcielibyśmy poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie danych o prawach, do których są uprawnieni.

Każdego użytkownika marihuanaforum.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis marihuanaforum.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu marihuanaforum.pl.

Skrócone informacje o polityce prywatności:

- Dane zbierane na naszej stronie są bezpiecznie przechowywane.

- Każdy użytkownik ma możliwość usunięcia swojego profilu z serwisu kontaktując się z administratorem.

- Każdy użytkownik ma możliwość otrzymania informacji jakie przechowywane są na jego temat kontaktując się z administratorem.

- Dane zbierane są w celach statystycznych, w celu rozwoju serwisu, ułatwienia korzystania z serwisu i społeczności

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu marihuanaforum.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy. Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem marihuanaforum.pl.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis marihuanaforum.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem serwisu poprzez rejestrację w serwisie.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis marihuanaforum.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisu marihuanaforum.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. Wiadomości te mogą zawierać treści umożliwiające określenie statystyk wysyłki wiadomości, są one anonimowe.


Czym są pliki „cookies”?

Strona www.marihuanaforum.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron internetowych oraz serwerów korzysta z cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwane cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Zawiera on ciąg znaków, przez który strony internetowe oraz serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zostały zapisane pliki cookie. Pozwala stronom internetowym oraz serwerom rozróżnić indywidualną przeglądarkę odwiedzającego od pozostałych przeglądarek internetowych zawierających pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać dzięki temu rozpoznana, zidentyfikowana oraz autoryzowana używając unikalnego cookie ID.

Korzystając z plików cookie, marihuanaforum.pl może zapewnić użytkownikom dostęp do witryny internetowej ze zwiększoną wygodą z jej korzystania, która nie byłaby możliwa bez korzystania z cookie.

Cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystanie z funkcji witryny. Odwiedzający używający plików cookie nie musi za każdym razem wpisywać danych dostępowych podczas odwiedzania strony, a preferencje strony zostają zachowane dla wygody odwiedzającego. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia zapisywania plików cookie przez stronę zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta, może więc również trwale odmówić zapisywania plików cookie. Dodatkowo, istniejące pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie przez interfejs przeglądarki internetowej lub odpowiedni program komputerowy - funkcja ta jest dostępna w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik dezaktywuje funkcję zapisywania plików cookie w przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje witryny będą w całości dostępne do jego użytku.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.