Jump to content

Guidelines

I. Postanowienia ogólne:
§ 1. Każdy użytkownik rejestrując się na forum zaakceptował poniższy regulamin.
§ 2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
§ 3. Decyzje wobec postanowień, które nie zostały zawarte w regulaminie podejmuje Administracja.
§ 4. Niezaakceptowanie regulaminu jest równe z niemożnością zarejestrowania się na forum.
§ 5. Regulamin obowiązuje od 10 maja 2019r.
§ 6. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsca dnia 10 Maja 2019r.
§ 7. Administratorem danych jest Advertising and E-commerce z siedzibą w Lublinie.
§ 8. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

II. Zabronione na forum jest pisanie treści o charakterze:
§ 1. Obraźliwym i grożących innemu użytkownikowi, a także osobowościom prawnym, grupom wyznaniowym, mniejszościom rasowym, seksualnym itd..
§ 2. Wulgarnym, negującym kulturę wypowiedzi, zawierającą treści pornograficzne, pedofilskie, przemoc, drastyczne itd..
§ 3. Niezgodnych z polskim prawem, niewymienionych w punktach powyżej.

III. W celu dbania o porządek na forum, użytkownik ma obowiązki i zakazy:
§ 1. Unikania zakładania tematów tematycznie takich samych bądź bardzo podobnych. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki na forum, aby znaleźć podobne tematy.
§ 2. Spamowania, czyli zakładania tematów niemerytorycznych, nic nie wnoszących do dyskusji postów, niezwiązanych z tematem bądź postem.
§ 3. Nie rejestrowania multikont tzn. kilku kont na jedną osobę fizyczną. Wyjątkiem są konta oficjalne, gdzie nie są one przypisane do osoby fizycznej, a firmy reprezentującej konto oficjalne. Każde multikonta będą konsekwentnie banowane, wraz z pierwszym kontem.
§ 4. Zakładania tematów w odpowiednich działach, tych najbardziej pasujących do tematyki tematu. W razie nieodpowiedniego działu, temat zostanie przeniesiony do prawidłowego, jednak nagminne ich zakładanie w nieodpowiednich działach będzie skutkowało dodaniem punktów ostrzeżeń,
nadawanie tematom tytułów opisujących jego zawartość (nie np.'Pomocy!', 'Pilne!...'), które poinformują odwiedzającego o tym, co w temacie się zawiera.
§ 5. Przed podaniem linku do strony wewnętrznej z downloadem poinformowania użytkownika o pobieraniu na własną odpowiedzialność bądź podaniem skanu antywirusowego danego pliku.
§ 6. Powstrzymywania się od publikowania rozmów prywatnych (PW, email itp.) bez zgody rozmówcy (dopuszczalne np. w przypadkach oszustw).
§ 7. Korzystania z opcji Edytuj, jeśli użytkownik chce coś dodać do tematu, posty bądź tematy dublowane, lub ich większa ilość będą usuwane i skutkować to będzie dodaniem odpowiedniej ilości punktów ostrzeżeń.
§ 8. Ogólnego starania się pisania postów tylko merytorycznych, podnoszących wartość czytania forum.

IV. Wytyczne forum:
§ 1. Sygnatura użytkownika może zawierać jedną grafikę nie przekraczającą 400 pikseli szerokości oraz 100 pikseli wysokości, maksymalnie dwa linki oraz nie utrudniać korzystania z forum innym użytkownikom. Sygnatura użytkownika nie może być obraźliwa, ani przesadnie natarczywa. Nie może być ruchoma, animowana oraz reklamować daną firmę, chyba że zostało zawarte porozumienie z Administratorem forum.
§ 2. Użytkownicy umieszczający tematy serwisów zewnętrznych w przypadku umieszczenia linku referencyjnego zobowiązani są zostawić link czysty/bezpośredni do serwisu.
§ 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z poprawnego języka i szanowania społeczności.
§ 4. Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.

§ 5. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.

§ 6. Administrator zaleca, w odniesieniu do działów szczegółowych, stosowanie uzupełniające

z regulaminem, szczegółowych wytycznych tam zamieszczonych – przy czym wytyczne szczegółowe mają moc nadrzędną.

§ 7. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów.

§ 8. Użytkownik zobowiązuje się do przemyślanego cytowania postów i unikania cytowania bezpośredniego całych wpisów w celu zwiększenia czytelności forum.

V. Kary za złamanie regulaminu:
Na forum obowiązuje system pouczeń. Odpowiednie kary nadawane są za określone przewinienia. Punkty za ostrzeżenia mijają po określonym dla danego przewinienia czasie. Oczywiście przypadki nagminnego łamania regulaminu, bądź postępków szkodzących forum będą skutkowały zablokowaniem dostępu do forum, czyli banem (zależnie od wagi sprawy - czasowym lub permanentnym).

Za każde przewinienie użytkownik otrzymuje 1 punkt ostrzegawczy który mija po 30 dniach.

Gdy dany użytkownik uzbiera 6 ostrzeżeń w ciągu 30 dni, wtedy blokowany ma dostęp do forum na 30 dni. Administrator lub moderator może również rozważyć opcje zbanowania użytkownika na stałe.

Regulamin Galerii

I. Postanowienia ogólne: 
§ 1. Każdy użytkownik, który korzysta z Galerii na forum ma bezwzględny obowiązek przestrzegania tego regulaminu.
§ 2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
§ 3. Decyzje wobec postanowień, które nie zostały zawarte w regulaminie podejmuje administracja.
§ 4. Niestosowanie się do postanowień regulaminu będzie karane ostrzeżeniem.
§ 5. Nadmierne łamanie postanowień regulaminu może prowadzić do zawieszenia konta.

§ 6. Regulamin obowiązuje od 10 maj 2019r.

II. Postanowienia dotyczące korzystania z Galerii:

§ 1. Obrazki umieszczamy w kategoriach do tego przeznaczonych. Dbajmy o porządek w Galerii!

§ 2. W galerii zabronione jest reklamowanie firm.

Regulamin Czatu

§ 1. Na czacie zabrania się obrażania użytkowników.

§ 2. Zakazuje się wszelkiego handlu.

§ 3. Wszelkiego rodzaju promowanie firm jest niedozwolone. 

§ 4. Zabrania się używania BBCode na Shoutboxie. 

§ 5. Shoutbox przeznaczony jest do rozmów na luźne tematy. Wszelkie inne pytania zadajemy na forum.